Výběrové řízení na tvorbu webového portálu

23.12.2010

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na tvorbu webového portálu.

 
 

Podrobnou zadávací dokumentaci k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na zpracování webového portálu v rámci projektu „církevní cestovní ruch“ naleznete v přiložené výzvě a jejich přílohách.

Jedná se o zakázku malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-13.

Tato Veřejná zakázka bude realizovaná v rámci projektu Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) s názvem  „Prezentace a propagace církevních památek a kulturně- historického dědictví křesťanství na území České republiky“, registrační  číslo: CZ.1.06/4.1.00/06.05966  a  CZ.1.06/4.1.00/06.05968.

Za Vaše případné nabídky Vám předem děkuji.


Ing. Marek Toušek

Předseda představenstva

 
Přiložené soubory
HT_VR_Web.zip
 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour