Veřejná zakázka na realizaci PR

10.3.2011

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

 
 

Zadávací dokumentace k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na realizaci PR kampaně pro zavedení značky „církevní turistika“ na trh v rámci projektu „Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického dědictví křesťanství na území České republiky“, který je realizovaný prostřednictvím Integrovaného operačního programu pod registračními  čísly: CZ.1.06/4.1.00/06.05966  a  CZ.1.06/4.1.00/06.05968.

Jedná se o zakázku vyšší hodnoty 1. kategorie dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-13.

Podrobnou zadávací dokumentaci k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na realizaci PR aktivit v rámci projektu „církevní cestovní ruch“ naleznete v přiložené výzvě a jejich přílohách.

Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu michaela.sadiki@regio.cz


Za Vaše případné nabídky Vám předem děkuji.


Ing. Marek Toušek

Předseda představenstva

 
Přiložené soubory
HT_PR_Zadavaci dokumentace.zip
 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour