Katolická církev nemá reálný zájem o rozvoj církevní turistiky

K rozvoji církevní turistiky, na rozdíl od jiných typů turistiky, potřeba spolupráce církví, majitelů památek, organizací cestovního ruchu a v neposlední řadě i infrastruktura a potřebné zázemí samotných památek. Největší správce sakrálních památek v České republice je Římsko-katolická církev. 

 
 

Česká biskupská konference iniciovala setkání subjektů cestovního ruchu, kterých se dotýká téma církevní turistiky. Společné setkání se uskutečnilo 20.7.2011 v prostorách Arcibiskupského paláce v Praze. Účastníky akce byli zástupci Czechtourism, Asociace průvodců, Asociace cestovních kanceláří, magistrátu hl. m. Prahy, Brněnských veletrhů a výstav a agentury HelpTour.

Účastníci byli vyzváni k zaslání konkrétních návrhů a námětů na spolupráci s Českou biskupskou konferencí. Agentura HelpTour zaslala následující:


1. Kalendář akcí
Centrální sdílení informací o konaných duchovních a kulturně-společenských akcích organizovaných Katolickou církví (jednotlivé diecéze) na území ČR a jejich pravidelné publikování na webovém portálu Magni. Akce jsou na webovém portále kontextuálně prezentovány s prezentací měst, památek, turistických tras. Obsah a struktura internetových stránek MAGNI vychází z požadavku propojení s portálem České centrály cestovního ruchu a umožňuje tedy podmínky pro „sladění a společné sdílení“ zejména aktivit, které jsou v území organizovány. Spuštění webového portálu: podzim 2011

2. Partnerství vědomostní soutěže pro školy
V rámci komunikační kampaně se uskuteční na podzim 2011 vědomostní soutěž pro studenty středních škol a křesťanské mládeže. Záměrem soutěže je atraktivní formou vzbudit zájem o historii studentů o památkách a historii jednotlivých regionů v ČR na pozadí vývoje křesťanství a židovství. Realizace soutěže: podzim 2011

3. Dlouhodobé partnerství
Organizace a propagace společných aktivit a akcí spojených zejména s výročími osob, událostí na území ČR, krajů, měst na základě sestavení „kalendáře akcí “ s výhledem do roku 2012. Uvítáme přistoupení ČBK k podpisu partnerství a účast na projektu MAGNI.


Do dnešního dne jsme přes zpočátku deklarovaný zájem ze strany Katolické církve podporovat rozvoj církevní turistiky neobdrželi k našim námětům žádné stanovisko i přesto, že jsme vznesly dotaz zda se našimi náměty bude někdo zabývat. Na základě tohoto způsobu komunikace jsme nuceni konstatovat, že Katolická církev nemá, přes obecné řeči, reálný zájem podporovat církevní turistiku. 

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour