Asociace učitelů dějepisu potvrdilo kvalitu materiálů Magni

Asociace učitelů dějepisu (ASUD) se pozitivně vyjádřilo ke kvalitě materiálů Magni, zejména publikace a videospotů, které mohou být využity jako doplněk ve výuce dějepisu, ale i dalších předmětů.

 
 

„Publikace je vhodná pro žáky základních i středních škol. V ucelené podobě přináší přehled dějin a celou řadu pojmů spojených zejména s dějinami  křesťanství, církví a židovství na území Čech a Moravy a to i v kontextu světových dějin. V jednom formátu přináší informace a údaje, které by jinak bylo nutno hledat ve více zdrojích, zároveň svěžím stylem a pevnou kostrou vývoje pomáhá pochopit základní problematiku jinak často velmi různých pohledů na dějiny.

Příručka je vhodná pro práci jak formou samostudia, tak pro využití skupinových úkolů.

Velkým pozitivem je obsáhlý slovníček, který obsahuje pojmy nejen náboženské, avšak i povahy kulturní a společenské.

Pro učitele jde o pomůcka, která pomůže vytvořit si přehled o tématech a pojmech, které by žáci měli umět, popř. čím by měl ještě doplnit jejich základní přehled.“

Ludmila Bursíková a Pavel Martinovský
Asociace učitelů dějepisu ČR
www.asud.cz

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour