Jednání s městy o vytváření regionálních produktů církevní turistiky

V uplynulém měsíci se uskutečnila jednání se zástupci města Písek a Uherský Brod.

 
 

Zástupcům vybraných měst spojených zejména s českou reformací a osobností Jana Ámose Komenského byly osloveny dopisem se záměrem společně realizovat produkty cestovního ruchu formou turistických balíčků jak pro domácí, tak zahraniční turisty. Jednání proběhla s městy Tábor (10.2.), Písek (12.4.) a Uherský Brod (3.5.).

Tábor
Ze strany města Tábor byl finančně podpořen pilotní projektový záměr Helptour na vytvoření adresné turistické nabídky podporou workshopu s podnikateli. Záměrem plánovaného workshopu bude seznámit podnikatelé v Táboře se záměrem připomenout a přitáhnout zájem o návštěvu Tábora jako města spojené se vznikem husitského hnutí. Navíc se jedná o přímý vztah na kořeny reformace jak u nás, tak i zahraničí, což je téma kterým lze oslovit specifické cílové skupiny.

Písek
Město Písek bylo osloveno s potenciálem rozvoje turistického produktu v návaznosti na existující itinerář turistické trasy Magni | Velký okruh jižními Čechami po stopách české reformace, který zahrnuje zastávky Tábor, Sezimovo Ústí, Písek, Chýně, Chelčice, Husinec, Prachatice, Trocnov.   S ohledem na výše uvedené HelpTour prezentoval nabídku na zapojení vybraných měst (Tábor, Písek, Chelčice, Husinec, Prachatice, Trocnov) za účelem vytvoření společné turistické nabídky a její propagace turistům v tuzemsku a zahraničí pod názvem „Po stopách Jana Husa a kořenů české reformace”. Projekt vychází a avizuje blížící se 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v roce 2015. Záměrem projektu je připomenout a přitáhnout zájem o návštěvu míst spojených se vznikem husitského hnutí. Navíc se jedná o přímý vztah na kořeny reformace jak u nás, tak i zahraničí, což je téma kterým lze oslovit specifické cílové skupiny.

Pro to, aby turistický produkt mohl vzniknout a fungovat pro všechna zúčastněná města, je vhodné zajistit aktivní zájem ze strany měst se do projektu zapojit jak věcně, tak i finančně a to zejména s ohledem na vytvoření propagačních materiálů a jejich propagaci cílovým skupinám v tuzemsku a zahraničí.

Uvedený záměr rozvoje cestovního ruchu bude dále pokračovat společným setkání měst Tábor, Sezimovo Ústí, Písek, Chýně, Chelčice, Husinec, Prachatice, Trocnov. Na setkání bude prezentován projektový záměr Magni s cílem aktivně zapojit jednotlivá města. Setkání se uskuteční v dohledné době v prostorách MěÚ Písek.

Uherský Brod
Základem pro vytvoření turistických produktů Uherského Brodu je bezesporu osobnost rodáka Jana Ámose Komenského. Navíc se jedná o přímý vztah na českou reformaci v prostřednictvím širšího vnímání J.Á.Komenského nejen jako pedagoga, ale jako filozofa a duchovní osobnosti Jednoty bratrské, což je téma kterým lze oslovit specifické cílové skupiny.

Obě strany se vyjádřily připravenost připravit návrh pilotního projektu pro rozvoj cestovního ruchu města Uherský Brod pro turistickou sezónu 2013. Město Uherský Brod a agentura Helptour se shodují na tom, že pilotní projekt nebude o pouhém vydávání propagačních letáků, tak běžném v podpoře cestovního ruchu ze strany veřejného sektoru, které však nepřinášejí potřebný efekt. Pilotní projekt si klade za cíl zvýšit návštěvnost města Uherský Brod především jednodenními návštěvami turistů z blízkých lázní Luhačovice a škol ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

Pro vznik produktů by byla vhodná zapojení dalších měst s historickým odkazem života J.A. Komenského (zejména Fulnek, Přerov a Ústí nad Odrou, popř. Kralice). Synergickým efektem propagace jednotlivých měst by mohla být právě cílená komunikace takto tematické nabídky (inspirací může být propagační propojení měst s památkami UNESCO).  V tomto ohledu by bylo potřeba zajistit aktivní zájem ze strany měst se do projektu zapojit jak věcně, tak i finančně a to zejména s ohledem na vytvoření propagačních materiálů a jejich propagaci cílovým skupinám v tuzemsku a zahraničí. 
 

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour