Prezentace Magni cestovní kanceláři Biblische Reisen

Značka Magni | Cesty s příběhem byla prezentována zástupcům jedné z největších cestovních kanceláří na světě zaměřené na poskytování zájezdů v segmentu církevní turistika. Tato cestovní kancelář slaví v letošním roce 50let své existence. 

 
 

Přestože na území České republiky se nachází velké množství sakrálních památek, nedá se říci, že by byla v povědomí zahraničních návštěvníků i cestovních kanceláří brána jako destinace „církevní turistiky“. V rozsáhlém katalogu Biblische Reisien najdete pouze jeden itinerář s návštěvou Prahy. Další místa, o kterých se domníváme, že jsou světového významu, jako by neexistovala. Cesta k vybudování povědomí ČR jako destinace církevní turistiky bude ještě dlouhá, založená na koordinované prezentaci a budování potřebné infrastruktury zejména v regionech.

Přestože se v našich mediích a prezentacích v souvislosti s církevní turistikou zmiňují památky a akce spojené zejména s katolickou tradicí, jako jsou různá poutní místa, opomíjí se tak místa a příběhy reformační tradice. Ta však, i podle vyjádření zástupců Biblische Reisen, nabývají na významu z pohledu potenciálu cestovního ruchu především s blížícím se výročím 500. let reformace v roce 2017 (Událost, ke které se svátek vztahuje, se stala 30. října 1517. V ten den katolický kněz Martin Luther přibil na dveře kostela ve Wittenberku listinu s 95 články odsuzujícími prodávání odpustků.) 

Biblische Reisen již v letošním roce zahajuje kampaň na podporu cestovního ruchu spojeném s návštěvou významných reformačních mist spojených s významnými událostmi a osobnostmi. V tomto ohledu byl projeven velký zájem o osobnost Mistra Jana Husa, od jehož smrti uplyne v roce 2015 600. let. Z dosavadních jednání Helptour se zástupci dotčených krajů a měst však nevyplývá, že by toto výročí bylo vnímáno jako příležitost pro oživení cestovního ruchu v regionech. Bohužel z dosavadních jednání s kraji a městy je zřejmé, že plánování s cílem využít takových příležitosti není silnou stránkou veřejné samosprávy, která bohužel primárně zodpovídá za rozvoj cestovního ruchu.

Německá strana dále vyjádřila velmi důležitý předpoklad pro úspěšné fungování a realizaci produktů církevní turistiky, kterými jsou kvalifikovaní turističtí průvodci. Znalost odborného tématu církevní historie v celé své šíři a pestrosti a reálií zemí odkud přicházejí turisti není běžnou výbavou většiny turistických průvodců u nás. Přitom průvodce je osobou, na které stojí a padá úspěch organizovaných zájezdů církevní turistiky. Kromě znalostí průvodce musí “zajistit” zážitek, který je předpokladem zájmu turistů vrátit se do ČR nebo se o svých zážitcích podělit se svými přáteli.

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour