Propagační materiály Magni budou oceněny v rámci Tourpropag 2012

Porota 16. ročníku Tourpropag 2012 ocenila propagační materiály Magni | Cesty s příběhem jednou z hlavních cen. Slavnostní předání cen se uskuteční dne 23. května 2012 od 20:00 hodin v rámci společenského večera této akce v Kulturním domě v Písku.
 
 

Porota Tourpropag 2012 ocenila projekt Magni v kategorii  „Synergie tištěných materiálů a internetového marketingu“ (web, facebook, elektronický bulletin…). Porota  se v hodnocení zaměřila cíleně na komunikační mix a on-line komunikaci. Magni v rámci realizace projektu, nezávisle na kriteriích hodnocení, vycházela z tohoto trendu v propagaci cestovního ruchu, o to více nás těší, že tento záměr porota Tourpropag v materiálech Magni objevila.

Předsedkyně poroty Ing. Eva Frindtová uvedla k hodnocení: "Tiskovina musí mít nápad, kvalitní a profesionálně zpracovaný obsah a musí být dobře začleněna do komunikačního mixu. Letošní změna v kategoriích soutěže plně odpovídá současným trendům kladoucím větší důraz na on-line komunikaci. Pro vydavatele propagačních materiálů by to měl být signál pro hledání synergického efektu mezi tiskovinou a on-line komunikací."

Aby se takového efektu dosáhlo, muselo se v rámci realizace Magni přizpůsobit tomuto záměru i způsob a metody řízení. Od samotného počátku byl tento záměr obsahem projektu, tedy uplatnění projektového a cílového řízení s uplatněním analýzy rizik. Během řešení muselo dojít k přijímání operativních opatření, zejména v souvislosti s uplatněním veřejných zakázek, kdy sladění práce různých dodavatelů byl skutečným problémem, který musel být řešen koncepčně a systémově. Nejde jen o zadání jaké mají být propagační materiály, ale jak budou tyto komunikační nástroje v konečné formě i působit na konečné uživatele. Uplatnění tohoto přístupu není samozřejmé a od všech zúčastněných na projektu vyžadoval mimořádnou snahu zajistit společná postup. Ocenění proto vnímáme jako ocenění zejména systémové a koncepční práce Magni, sladění externích dodavatelů podílejích se na řešení zakázek (web, propagace, filmy) projektu MAGNI sdílením společného přístupu jak z věcného, tak časového hlediska.


Více >>> TOURPROPAG 2012


 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour