Helptour podepsal memoranda o spolupráci s církvemi

V pondělí 2. července 2012 proběhla tisková konference u příležitosti slavnostního podpisu Memorand o spolupráci v oblasti podpory poznávacího cestovního ruchu v návaznosti na odkaz křesťanství v tuzemsku a zahraničí mezi agenturou Helptour a Českobratrskou církví evangelickou, Církví československou husitskou a Pravoslavnou církví.
 
 

Memoranda mají pomoci koordinovat prezentaci památek spojených s křesťanstvím a duchovním životem. „To, co turisty na těchto památkách láká, je objevování příběhu. Proto je církevní cestovní ruch v České republice velice důležitým odvětvím,“ uvedl Filip Remenec z agentury Czechtourism, v jejímž sídle se tisková konference konala.

Ing. Marek Toušek z agentury Helptour, která se věnuje rozvoji církevní turistiky pod značkou Magni - Cesty s příběhem v aktivní spolupráci s jednotlivými církvemi a Federací židovských obcí v ČR, pak tento pohled dále rozvinul. „Agentura Helptour usiluje o cílené zaměření a zapojení jednotlivých církví s tím, že každá z nich, i když sdílejí v mnohém společnou křesťanskou víru, má co nabídnout právě s ohledem na svá specifika. Proto se v rámci memoranda setkáme sice s jednou značkou, ale i specifickou nabídkou pro každou církev. Přitažlivost naší země je v různosti křesťanských tradic, kdy se na našem území mohou návštěvníci setkat s různými tradicemi. V tomto pojetí je MAGNI značkou „různosti“ pod jedním brandem. Memoranda proto nejsou stejná, ale odpovídají právě specifické nabídce té které církve,“ řekl mimo jiné Toušek.

Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické (foto), pak jasně a srozumitelně vysvětlil, co znamená tento projekt konkrétně pro Českobratrskou církev evangelickou. „Českobratrská církev evangelická má celou řadu vztahů se zahraničím. Jedním z prvků při návštěvě zahraničních hostů je to, že zůstanou v Praze a pak odjedou. Je důležité uvědomit si, že Česko není jenom Praha a Čechové nejsou jenom V. Havel. Proto mě zaujal projekt Cesty s příběhem. Je přínosem v tom, že představuje historii na pozadí příběhu, který tenkrát prožívali naši předkové,“ řekl Ruml a zmínil také důležitost kontaktu s historií, ať už skrze důležitá výročí nebo památky:

„Tato tisková konference se koná na začátku týdne, kdy si budeme připomínat důležitá výročí. To, co mohou protestanti, evangelíci nabídnout, jsou místa, kde by se zahraniční hosté mohli dotknout příběhu nesení a držení víry v Boha. To je to, co potřebují nejen turisté, ale i naše děti. Jsem rád, že i Czechtourism se do této formy prezentace církevního odkazu zapojuje. Je třeba tyto charakterní příběhy připojovat ke konkrétním místům. Oživit to, z čeho jsme vyrostli. Jsem velmi rád, za tuto iniciativu, na tomto místě se spojují různé aktivity a dělí náklady, setkávají se církevní i necírkevní instituce. To, co církve mohou nabídnout má daleko širší dosah než jen to, co nabízejí pro své členy,“ dodal Ruml.

Církevní turistika je nedílnou součástí poznávacího cestovního ruchu, který se podílí více než dvěma třetinami na návštěvnosti České republiky ze zahraničí a je tak pro rozvoj cestovního ruchu zásadní. Přitažlivost naší země je pak pohledu propagace destinace „Česko“, právě v různosti pojetí a vnímání víry. Návštěvníci se tak mohou na našem území setkat na svých cestách s různými „příběhy“ duchovních tradic. 

Podepsaná Memoranda by měla napomoci vytvářet a propagovat produkty cestovního ruchu s vazbou na tradici, prezentaci památek a osobností, s důrazem na rozdílnost duchovních tradic. Snahou je přiblížit cílovým skupinám z tuzemska i zahraničí jinak poměrně neznámá místa, a přispět tak k celkovému růstu návštěvnosti naší republiky. 


Zprávu o podepsání Memorand uvedli: 

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour