Příprava pracovních setkání s církvemi a agenturou Czechtourism

V měsíci září proběhnou pracovní setkání agentury HelpTour s Českobratrskou církví evangelickou, Církví Československou husitskou a Pravoslavnou církví, se kterými byla uzavřena Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje poznávacího cestovního ruchu s důrazem na duchovní tradice.
 
 

V měsíci září proběhnou pracovní setkání agentury HelpTour s Českobratrskou církví evangelickou, Církví Československou husitskou a Pravoslavnou církví, se kterými Agentura HelpTour uzavřela Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje poznávacího cestovního ruchu. Záměrem bude příprava marketingové strategie církevní teraristika pod značkou MAGNI Cesty s příběhem pro období 2014 – 15. Pracovních setkání k zajištění realizace Memorand se oficiálně zúčastní i zástupce národní agentury Czechtourism.

 

V dlouhodobém horizontu je záměrem značky MAGNI podpora jak domácího, tak příjezdového cestovního ruchu. Nabídka konkrétních turistických produktů bude vycházet z výběru významných výročí a historických událostí spojené s duchovní tradicí. V roce 2013 se nabízí hned několik. Vzpomínka na příchod věrozvěstů na Moravu, výročí Bible Kralické, v roce 2015 pak i výročí 600. let od upálení M. J. Husa.  

 

Je snahou zapojit do přípravy kampaně města, která jsou buď přímo spjatá s konkrétními výročími. Z toho důvodu byli osloveni primátoři a starostové vybraných měst. .

 

Koncepce národní agentury cestovního ruchu se nese ve sloganu Cesty s příběhem. Ve společnosti bude příležitost více se připomenout historii, o významu osobností či událostí jak do života tehdejší společnosti, duchovních hodnot, vzdělanosti, kultury či mezinárodních vztahů. Celá řada výročí má jak nadčasovou, tak ale i nadnárodní rovinu. To umožňuje i cílené oslovení různých skupin, jak domácích turistů (zejména škol, rodin s dětmi a seniorů), tak ale i návštěvníků ze zahraničí. Největší potenciál je možné očekávat v klientele Německa, Ruska, Švýcarska a USA.

 

Cílená kampaň by se měla nést s cílem podnítit zájem o návštěvu míst spojených s výročím, tj. konkrétními památkami a kulturními a duchovními akcemi. Tématem avizovaných pracovních jednání zástupců z řad církví, agentury Czechtourism, historiků, bude sladění akcí konaných u příležitosti výročí s produkty cestovního ruchu.  Navržená cílená kampaň by měla být odsouhlasena agenturou Czechtourism ke konci měsíce října.

 

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour