Prezentace Magni v Bratislavě

Značka Magni byla prezentována ve spolupráci se zahraničním zastoupením Czechtourism na Slovensku.
 
 
Dne 8.1.2013 proběhla v prostorách Českého centra v Bratislavě prezentace značky Magni zástupcům cestovních kanceláří, průvodců a medií. Účastníci se podrobně seznámili jak se záměrem a obsahem značky Magni, tak zejména příležitostmi k využití Magni při tvorbě a realizaci produktů cestovního ruchu, zejména s cestovními kancelářemi. Z rozhovorů s účastníky setkání se potvrdilo, že segment kulturně-poznávacího cestovního ruchu s důrazem na duchovní tradice (tzv. církevní turistika) má potenciál rozvoje u vybraných cílových skupin zejména seniorů a zájmových skupin dospělích. Potvrzení je, že vybrané slovenské cestovní kanceláře již organizují tento druh tématických poznávacích výletů a zájezdů a evidují tuto poptávku pro Českou republiku. Potvrdila se však i absence konkrétních produktů k návštěvě ČR, ze kterých by si mohly cestovní kanceláře skutečně vybírat. Jsou tak nuceni si itineráře zpracovávat z převážně sami. Potřeba tvorby adresných produktů, které budou zohledňovat preference konkrétních turistů zákazníků, plně konvenuje s aktuálním záměrem agentury Helptour iniciovat a podílet se na tvorbě turistických produktů ve spolupráci s partnery a dalšími aktéry cestovního ruchu. 

Příležitostí k rozvoji přeshraničního cestovního ruchu se Slovenskem v roce 2013 představují zejména akce spojené s oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, v Mikulčicích a na Velehradě. Během prezentace byl představen program akce Setkání kultur, který se uskuteční v 24. - 26. 5. 2013 v Mikulčících a nabídne kulturní a duchovní program. 

Je přáním agentury Helptour, jako nositele národní značky církevní turistiky MAGNI Cesty s příběhem, aby došlo k tvorbě nabídek produktů církevní turistiky, které představí Českou republiku jako konkurenceschopnou destinaci turistického ruchu, kterou se vyplatí navštívit a poznat ji jak domácím, tak i zahraničním návštěvníkům. Rok výročí Cyrila a Metoděje je k tomu dobrou příležitostí a výzvou. Sdělený zájem ze strany slovenských partnerů dává tomu přání i praktickou potřebu.

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour