Realizace produktů a návrhu kampaně židovských památek

Z pověření agentury CzechTourism vytváříme národní produkt "Židovské cesty"
 
 

Židovské cesty jsou národním produktem, jehož záměrem je uceleně a komplexně prezentovat Českou republiku jako destinaci poznávací turistiky vyhledávané rovněž kvůli návštěvě jedinečných míst souvisejících s historií judaismu. Produkt obsahuje turistickou nabídku formou jedno- a vícedenních itinerářů (tematických tras) do vybraných míst spojených s židovstvím na území Čech a Moravy – Praha, Terezín, Plzeň, Karlovy Vary, Třebíč, Polná, Mikulov, Boskovice. Jednotlivé itineráře zahrnují jak konkrétní památky, tak doporučené a ověřené služby cestovního ruchu, jako je ubytování, stravování a další služby, které jsou poskytovány partnery produktu.


Východiska produktu

  • Česká republika má desítky měst a míst spojených s židovskou historií a významnými osobnostmi literatury, judaismu, vědy a průmyslu - silné příběhy osobností
  • Stovky zachovalých nebo zrenovovaných židovských památek, mezi které patří nejstarší fungující synagoga v Evropě (Staronová synagoga) a třetí největší synagoga na světě, druhá v Evropě (Velká synagoga v Plzni)
  • Aktivní židovská komunita (možnost navštívit pravidelné ortodoxní bohoslužby) a řada kulturních akcí spojených s židovskou tematikou
  • Česká republika je vnímána jako bezpečná destinace a  jeden z nejbližších spojenců a přítel státu Izrael.


Cílové skupiny

Cílovou skupinou produktu jsou především zástupci vyšší střední třídy (bonitní klientela) ze zemí s nejpočetnější židovskou komunitou, kteří jsou vzdělaní a vyžadují vysoký standard služeb (dobře situované dvojice ve věku 30 – 55 let, no kids, prázdné hnízdo, případně senioři).

Jedná se o specifickou skupinu turistů, kteří často vnímají ČR také jako zemi, kde mají kořeny, přijíždějí za poznáním rodinné tradice a židovské historie obecně. Primárním zájmem jejich cesty je návštěva židovských památek, doplněná o další památky a služby (nakupování, gastronomie).

Sekundární cílovou skupinou jsou turisté, pro něž je návštěva židovských památek součástí jejich zájmu o poznávání kulturních specifik dané země.

 

Charakter turistické nabídky pro cílové skupiny na relevantních trzích 

USA / Kanada
Diverzifikovaná nabídka jak pro nábožensky orientované Židy (ortodoxní, konzervativní, reformované), tak sekulární. Varianty itinerářů v České republice, které jsou součástí větších poznávacích okruhů po střední a východní Evropě. Nabídka obsahuje kombinaci židovských památek a doprovodného programu s dalšími atraktivitami. Obecně je potřeba podporovat povědomí o Evropě a v tomto spojení o České republice. Pro zámořské trhy je téma židovství v České republice příliš úzké, Američané jezdí do Evropy. Komunikovat produkt i v obecné nabídce České republiky na trhu USA.

Velká Británie
Nabídka určená Židům organizovaným v ortodoxních, konzervativních a reformovaných synagogách. Důraz na krátkodobé pobyty (city breaks), návštěva festivalů židovské kultury, návštěva lázní. Nabídka obsahuje kombinaci židovských památek a doprovodného programu s dalšími atraktivitami.

Francie
Nabídka určená primárně aškenázským Židům organizovaným ve městech severní Francie. Důraz na krátkodobé pobyty (city breaks), návštěva festivalů židovské kultury, návštěva lázní. Nabídka obsahuje kombinaci židovských památek a doprovodného programu s dalšími atraktivitami.

Izrael
Nabídka určená k návštěvě České republiky bez ohledu na náboženskou příslušnost. Primárním zájmem návštěvy nejsou židovské památky, ale poznávání dalších památek a míst jak v Praze, tak v regionech, návštěva kulturních akcí. Příležitostí je podpora lázeňských pobytů a itinerářů propojených s obchodními cestami.Vstupní analýza produktu ke stažení zde

 

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour