Školení průvodců pro značku MAGNI | Cesty s příběhem

Agentura HelpTour připravila otevřený vzdělávací program odborného školení průvodců se zaměřením na českou reformaci.
 
 

Cestovní agentura HelpTour zaměřená na nabídku produktů spojených s duchovními tradicemi v Čechách a na Moravě pod značkou MAGNI | Cesty s příběhem, nabízí příležitost aktivní spolupráce s průvodci cestovního ruchu.

 

HelpTour nabízí produkty cestovního ruchu pod značkou MAGNI | Cesty s příběhem. U příležitosti 600. výročí Jana Husa v roce 2015 realizujeme kampaň k oslovení skupin klientů zejména ze zemí s reformační s tradicí jako je Německo, USA a dalších zemí.  Nabídka turistických produktů zaměřena především na zahraniční klientelu je dostupná na webové stránce www.sacredczech.com.

 

Na základě rostoucí poptávky a v souvislosti s výše uvedenou kampaní produktů MAGNI nabízí agentura HelpTour příležitost k zapojení průvodců cestovního ruchu. Součástí spolupráce s průvodci je odborné školení se zaměřením na českou reformaci. Potřeba odborného školení průvodců vychází mimo jiné ze zkušenosti dvou testovacích skupin zahraničních návštěvníků organizovaných v říjnu a listopadu 2014.  Z té vyplývá, že většina cizinců, na které cílí kampaň Magni, má zájem o hlubší poznání české reformace. To vyžaduje kromě poskytnutí základních fakt o české reformaci v souvislosti s návštěvou vybraných míst interpretovat reformaci jak v historickém kontextu dějin, představením chronologického sledu nejvýznamnějších událostí spojených s jejími významnými osobnostmi, tak i prezentovat přesah do umění a architektury. Zároveň je nutné vnímat, že návštěvníci přichází ze zemí s převážně křesťanskou tradicí, tedy že při návštěvě v České republice je proto nutné věnovat pozornost zasazení české reformace do kontextu světové reformace.

 

Potřebám návštěvníků odpovídá jak výběr školitelů, tak i témata vzdělávacího programu. Školitelé jednotlivých oblastí jsou vybraní historici, kteří provedou účastníky jak teorií v rámci prezenčních seminářů, tak i formou exkurzí v Praze a Táboře. Školení ani produkty MAGNI nejsou finančně podporovány z veřejných zdrojů.  Realizovaná marketingová kampaň je komunikována s vybranými zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism.

 

Nabízené školení má za cíl zvýšit odbornou úroveň průvodců v tématu církevní turistiky, jako segmentu „spirituální cesty“ marketingové strategie agentury CzechTourism.  Vzhledem k požadavku zejména zahraničních partnerů na zajištění odbornosti průvodců má za cíl poskytnout proškoleným průvodcům osvědčení, garanci a propagaci k průvodcovství produktů MAGNI. HelpTour spolupracuje s agenturou CzechTourism na rozpracování marketingové strategie pro období 2015 – 20 v segmentu „Cesty s příběhem“.

 

Zájem agentury HelpTour je dlouhodobá partnerská spolupráce na budování turistické destinace pod značkou vyjadřující garanci profesionálních služeb pro cílové skupiny, kteří mají zájem poznat a seznámit se s bohatou historií i současné duchovní tradice. To mimo jiné i hlubší odborné znalosti průvodců. 


Detailní informace o školení a registrace jsou k dispozici na www.sacredczech.com.

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour