Vytvořili jsme obsah pro kampaň k výročí narození Karla IV.

Pro agenturu CzechTourism jsme vytvořili obsah pro marketingové téma "Výročí Karla IV."
 
 

V roce 2016 uplyne již 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV., jednoho z nejmocnějších a zároveň nejvzdělanějších vladařů evropských dějin, který byl výrazným podporovatelem kultury, vzdělanosti a umění. Česká republika se dodnes honosí velkým množstvím pamětihodností z dávných karlovských časů, jež svou krásou a tajemstvím přitahují tuzemské i zahraniční turisty. Velké karlovské jubileum je příležitostí k důstojným oslavám zaštítěným mnoha státními, veřejnými, vědeckými a církevními institucemi.

Rovněž Agentura CzechTourism se rozhodla propagovat v České republice a zejména v zahraničí významné lokality spojené s osobností Karla IV. a jeho dobou, což je příležitostí, jak v prostředí cestovního ruchu objevit nové dimenze karlovské tradice pro evropskou i světovou kulturu, stejně jako inovativně upozornit na některé známé i opomíjené turistické lokality v České republice, tj. v Praze, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
 

Pro účely připravované kampaně agentury CzechTourism jsme nejprve zpracovali rešerši míst spojených s osobností Karla IV.. V návaznosti na schválená místa byly následně vytvořeny příběhy regionů, míst a památek včetně typových turistických itinerářů propojující vybraná místa v regionech. 

Na zpracování textů se podílel tým historiků a editorů garantující faktografickou správnost textů a styl zapadající do nastavené komunikace agentury Czechtourism "Česko - země příběhů".
 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour