Průvodci se na úspěšném semináři v Praze připravili na významné výročí Karla IV.

Ve dnech 11. a 12. února 2016 uspořádala v Konferenčním centru Akademie věd Praze agentura HelpTour odborný seminář o Karlu IV. Byl určen primárně průvodcům a dalším osobám, které se podílí na produktech cestovního ruchu akcemi spojenými se 700. výročím narození jednoho z nejmocnějších a zároveň nejvzdělanějších vladařů evropských dějin. Úspěšná akce měla za cíl zvýšit odbornou připravenost zejména průvodců.
 
 

Ve dnech 11. a 12. února 2016 uspořádala v Konferenčním centru Akademie věd Praze agentura HelpTour odborný seminář o Karlu IV. Byl určen primárně průvodcům a dalším osobám, které se podílí na produktech cestovního ruchu akcemi spojenými se 700. výročím narození jednoho z nejmocnějších a zároveň nejvzdělanějších vladařů evropských dějin. Úspěšná akce měla za cíl zvýšit odbornou připravenost zejména průvodců.

 

Přední odborníci na problematiku osobnosti Karla IV. i českých a evropských dějin středověku seznámili účastníky semináře s nejdůležitějšími dimenzemi osobnosti Karla IV. a jeho doby, tj. s jeho životem a rodinným zázemím, s jeho církevně-politickou úlohou v českých zemích i Evropě, s karlovskou zbožností a spiritualitou, stejně jako s uměním oněch časů a jeho otiskem v současné Evropě a České republice.

 

Přednášky byly koncipovány tak, aby přiblížily kontext středověké Evropy jako jeviště, na kterém Karel IV. realizoval svůj politický, kulturní, hospodářský a duchovní program. Nechyběl přehled zajímavých karlovských míst jak v jednotlivých krajích České republiky, které povětšinou stojí mimo hlavní turistické trasy, tak i v sousedním Německu a Polsku.

 

Kulturní odkaz karlovské doby byl přiblížen na příkladech dvou zásadních fundací Karla IV. – katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze a Karlštejně, v nichž jsou vybrané artefakty přístupné návštěvníkům. Zajímavým přiblížením byla přednáška o duchovní dimenzi Karlova života, která hrála velmi důležitou roli v jeho osobním životě a promítala se do jeho veřejného působení.

 

„Přestože téma doby a života Karla IV. bylo účastníkům známé, vyjádřili velkou spokojenost s vysokou kvalitou přednášejících, kteří dokázali svou erudicí a zaujetím zprostředkovat řadu zajímavostí a málo tušených souvislostí. I proto byl účastníky celý průběh semináře výborně hodnocen. Věříme, že nově získané znalosti uplatní při zprostředkování vrcholného období našich dějin zahraničním návštěvníkům,“ uzavírá Marek Toušek z pořádající agentury HelpTour.


Zahájení přednášky dr. Nodla
Seminář zahájil přednáškou o životě Karla IV. a rodu Lucemburků dr. Martin Nodl z Centra medievistických studií Akademia věd 


doc. Kubín
Přednáška o křesťanské spiritualitě Karla IV. a jeho doby v podání doc. Petra Kubína z Katolické teologické fakulty


Přednáška Prof. Royta
Umění doby Karla IV. přiblížil účastníkům prof. Jan Royt


Přednáška doc. Hlaváčka
Doc. Petr Hlaváček z Collegia Europaea seznámil přítomné s rolí Karla IV. z pohledu evropské politika a správce Koruny české


Zdroj informací o karlovském výročí

  • Otec vlasti - centrální web oslav 700. výročí narození Karla IV. 
 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour