Vítáme iniciativu čtyř moravských krajů na podporu církevní turistiky

Vítáme iniciativu Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a Olomouckého kraje realizovat společný projekt Duchovní dědictví Moravy a Slezska.

 
 

"Již od roku 2004 spolupracujeme s moravskými kraji na tvorbě společných propagačních produktů v oblasti cestovního ruchu, které se každý rok zaměřují na odlišné téma. Jde nám přitom o to, abychom na Moravu přilákali co nejvíc návštěvníků na pestrou nabídku možností, jak tady trávit volný čas," řekl náměstek hejtmana Jindřich Ondruš (KDU-ČSL), zodpovědný za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi.

Výstupem projektu bude průvodce zaměřený na církevní turistiku, který bude představen u příležitosti veletrhu Regiontour 2013 v Brně.

V kontextu dalšího projektu krajů na podporu církevní turistiky a deklarovaného výstupu “pouze” ve formě propagačních materiálů je potřeba vnímat skutečnost, že pouhá propagace konkrétních památek (kostelů, klášterů, poutních mist apod.) nezajistí automaticky zvýšenou návštěvnost těchto míst, která se odrazí I ve zvýšení příjmů z cestovního ruchu v regionech. K tomu, aby se církevní turistika stala plnohodnotným produktem cestovního ruchu je vytvoření propagačních materiálů pouze základem, na kterém je nutné systematicky a intenzivně vytvářet adresné produkty formou turistických balíčků pro konkrétní cílové skupiny na bázi fungujícího destinačního managementu v území.

Zlínský kraj má již na poli církevní turistiky dobré zkušenosti například s projektem Otevřené brány, který svým pojetím předznamenává existující zájem o návštěvu památek a tedy potenciál rozvoje tohoto specifického segmentu poznávacího cestovního ruchu zejména pro domácí turisty.

Přejme projektu Duchovní dědictví Moravy a Slezska, aby neskončil pouhým vydáním letáků a knižní publikace.

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour