Magni | Cesty s příběhem

Národní značka prezentující Českou republiku jako destinaci poznávacího cestovního ruchu s odkazem na bohatou a pestrou historii duchovních tradic na území Čech a Moravy. 

Název značky Magni vychází z latinského slova “magnificus”, který v překladu do češtiny znamená velkolepý, nádherný, skvělý, povznešený, vynikající, grandiózní. Takové jsou významné církevní objekty a památky na území České republiky, které značka Magni propaguje. Každá památka má, jako kždé jiné historické místo, svoji vlastní historii, svůj vlastní příběh. Takový příběh bývá atraktivní a pro běžného cestovatele a turistu překvapivý a poučný. Na návštěvníky tak působí nejen místo samotné, ale i příběhy s místem spjaté. Zážitek a poznání jsou tak silnější a bohatší. 


Česká republika poskytuje svým návštěvníkům mnoho jedinečných zážitků: Krásnou přírodu, půvabnou krajinu, možnost letních i zimních sportů. Na své si přijdou i milovníci kultury - pořádá se celá řada koncertů i festivalů. Je zajímavé si i vybírat z rozsáhlé nabídky galérií s výtvarným uměním klasickým i moderním. Především pak je možno navštívit mnoho měst, která se pyšní zachovalou historickou architekturou, velkým bohatstvím jedinečných staveb, pohledů, zákoutí. Po celé zemi rozseté hrady a zámky dávají okusit atmosféru dávných věků... Tyto skutečnosti jsou dostatečně známé a je možné se s nimi seznamovat v nejrůznějších Průvodcích a publikacích.

Rádi bychom vám představili  ještě další rozměr bohatství Českých dějin, který není až tak známý - a přece se s ním setkáváme na mnoha místech; prostupuje naší krajinu a své výrazné stopy vepsal do ulic měst, zdí tvrzí, hradů a zámků, do prostor kostelů i klášterů a do dalších pamětihodností. Jsou to dějiny duchovního vývoje, převážně tedy křesťanství a jeho různých podob, a také židovství. Vepsal se i do prolínání, vzájemného obohacování, ale i střetů mezi  různými náboženskými proudy. Jestliže pomíjíme duchovní zápasy, které se  v Čechách a na Moravě odehrály, pak nemůžeme porozumět ani politickým proměnám a vývoji, pak se nám i vytrácí hodnota nejrůznějších kulturních počinů a uměleckých děl. 

Odkazy na produkty Magni


Ke stažení


Historie projektů


Projekt IOP
Značka Magni byla vytvořena v rámci projektu „Prezentace a propagace církevních památek a kulturně historického dědictví křesťanství na území České republiky“ financovaném z Integrovaného operačního programu v letech 2010 - 2012. Partnery tohoto projektu je jednak centrála cestovního ruchu Czechtourism, regionální agentury cestovního ruchu, Asociace průvodců, Asociace turistických informačních míst.

Záměrem projektu je, aby vytvořená značka církevního cestovního ruchu (dále jen „církevní turistika“) představovala systémotvorný prvek v rámci existujících variací regionálních značek turistických oblastí či regionů a jejich produktů, která nabídne zastřešení dosavadním aktivitám v cestovním ruchu v oblasti poznávacího cestovního ruchu. Analýzy a šetření v oblasti cestovního ruchu ukazují, že nejvýznamnějším důvodem pro návštěvu ČR je její historie a architektura. V tomto kontextu převládá zejména turistika za poznáním. Trend by měl vést k podpoře vícedenních pobytů jak zahraničních, tak domácích turistů s podporou regionů mimo Prahu. I přes významný posun v této oblasti se stále jeví nutnost propagace a zvyšování úrovně informační obsluhy ve spojení s rozšiřováním a zkvalitňováním služeb. Vedle tradiční nabídky produktů cestovního ruchu, nabízených turistických tras, se jeví jako prostor pro jejich rozšíření. Česká republika má oproti jiným destinacím dobré podmínky pro rozvoj mnoha moderních produktů cestovního ruchu. Jedním z nichž je nepochybně rozvoj církevního cestovního ruchu.
 

Vzdělávání profesionálů v cestovním ruchu
V letech 2005 až 2006 byl realizován v segmentu poznávacího cestovního ruchu s důrazem na duchovní tradice
 zaměřený na doškolení profesionálů v cestovním ruchu „Církevní historie a turistika v Praze“, který byl realizován v rámci JPD 3, opatření 4.3..
 

Copyright 2010 - 2017 HelpTour