HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu byla založena v roce 1995. Činnost agentury je zaměřena na podporu rozvoje cestovního ruchu. Sdružuje  právnické a fyzické osoby zainteresované na vzdělání v oblasti kontroly jakosti a rozvoje cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb; realizací, marketingem a propagací konkrétních projektů.  


Činnosti agentury HelpTour

 1. Sdružuje právnické osoby zainteresované na vzdělávání v oblasti kontroly jakosti a rozvoje cestovního ruchu a s tím souvisejících služeb
 2. Zajišťuje kontakty s cestovními kancelářemi a s dalšími organizacemi působícími v cestovním ruchu, nebo využívajícími či poskytujícími služby v této oblasti
 3. Koordinuje činnost právnických osob, které s Agenturou spolupracují tak, aby výsledky jejich činnosti byly využitelné pro rozvoj cestovního ruchu v ČR
 4. Zajišťuje, aby jí publikovaná pravidla pro vzdělávání v oblasti cestovního ruchu byla v souladu s mezinárodními ujednáními a aby český systém odpovídal obsahem systémům zemí Evropského společenství
 5. Hájí a prosazuje zájmy svých členů v oblasti svého působení
 6. Spolupracuje se státními orgány a organizacemi, které v dané oblasti působí
 7. Zajišťuje kontrolu a garanci kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu Z prováděných kontrol vydává zprávy, se kterými seznamuje veškerou svou klientelu
 8. Vytváří materiální a technické podmínky pro uskutečňování své činnosti

 
Tvorba turistických produktů Magni

Zaměřujeme se na dlouhodobou podporu kulturního cestovního ruchu se zvláštním zaměřením na poznávání bohaté duchovní tradice křesťanství a židovství na území České republiky. Z tohoto důvodu byla v roce 2010 vytvořena značka Magni | Cesty s příběhem.

Naším cílem je poskytovat organizované výlety k hlavním turistickým atrakcím spojených se známými postavami v křesťanské a židovské historii České republiky. Zavázali jsme se vytvářet vzrušující a zábavné poznávací zájezdy se hlubokou zkušeností, které se budou líbit zejména zahraničním zákazníkům.

Nabídka zahrnuje vybraná místa a památky tak, aby se cesta za českými posvátnými místy stala skutečně nezapomenutelným kulturní a snad i duchovní zkušenosti. Naše itineráře proto podrobně plánujeme s důrazem na co nejvyšší kvalitu.


Služby v rámci tvorby produktů

 • Plánování a organizace trasy
 • Organizace akcí
 • Zajištění transportu a logistiky v České republice a po Evropě
 • Výběr restaurací a hotelů
 • Průvodcovská služba se znalostí církevní a židovské historie
 • Vstupenky na kulturní akce a výstavy
 • Zabezpečení programu v památkách na míru specifickým potřebám zákazníků 

 
Partneři


Zakladatelská smlouva 

Přiložené soubory
HelpTour_Zakladatelska smlouva.pdf
 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour