Využití potenciálu duchovních tradic v České republice

Veletrh Regiontour - 17. - 20.1. 2013
 
 

Helptour – Agentura pro podporu cestovního ruchu je nositelem národní značky církevní turistiky MAGNI | Cesty s příběhem. Značka byla zafinancována z prostředků fondů EU v letech 2009–12 a v roce 2011 uvedena mezi značky destinace Česká republika.

Dosavadní zkušenosti se značkou MAGNI ukazují nutnost učinit z církevní turistiky skutečný produkt cestovního ruchu a zvýšit konkurenceschopnost České republiky vůči okolním zemím. Cestovní ruch je standardním průmyslovým sektorem a je třeba k němu tak přistupovat. Dědictví po předcích a naše duchovní tradice skýtají potenciál, který přímo vybízí k využití.

Nejde tedy jen o to nabídnout turistům letáky, představit kostely, katedrály, zvonice a kaple či osobnosti, které duchovní tradice spoluvytvářeli. Církevní turistiku je nutné vnímat jako nabídku „produktů cestovního ruchu“, které mohou ekonomicky zhodnotit kulturně-historický potenciál jednotlivých destinací a pamětihodností. Pokud existuje a roste počet lidí, kteří mají zájem vydávat se na výpravy za monumentálností chrámů, tichem venkovských kostelů, půvaby dřevěných kapliček nebo božích muk ve stínu staletých lip, pak stojí před těmi, kteří nesou odpovědnost za vytváření nabídky cestovního ruchu úkol vytvořit také portfolio konkrétních produktů a služeb. Do propagace sakrálních památek a míst jdou nemalé, z větší části veřejné prostředky a je nutné si položit otázku, jak se tyto prostředky vrací z příjmů plynoucích z cestovního ruchu.   

Využití významných výročí

V roce 2013 máme příležitost „otestovat“, jak byl zhodnocen ekonomický potenciál církevní turistiky. Výročí příchodu Cyrila a Metoděje a připomenutí jejich významu pro České a Moravské země je příležitostí k organizaci eventů nejen na Velehradě v den státního svátku, ale po celý rok na celém území České republiky. Připravuje se celá řada akcí církevních, společenských i kulturních. Vytváří se prostor pro setkávání věřících i těch, kteří mají zájem o historii, církevní objekty a poutě či o duchovní hodnoty křesťanství obecně. Nejde ovšem jen o pořádání těchto eventů a jejich propagaci, ale o zpracování cílené nabídky produktů cestovního ruchu počínaje transferem, přes průvodcovství až po služby ubytovací a další.

Církevní memoranda a spolupráce s agenturou Czechtourism

Značka MAGNI iniciovala uzavření memorand o spolupráci s církvemi, které mají své krátkodobé plány akcí na roky 2013–15. MAGNI tak naplňuje své poslání národní značky, která není však značkou církevní. Je značkou cestovního ruchu. Vytváří platformu pro propagaci vybraných akcí vůči cílovým skupinám v návaznosti na místa na připravených turistických trasách zpracovaných pod značkou MAGNI ve formě bedekru a on-line portálu www.magni.cz. Z toho důvodu úzce spolupracuje v oblasti marketingu s národní agenturou Czechtourism. Stejně tak nabízí spolupráci všem aktérům cestovního ruchu, kteří mají zájem o využití potenciálu církevní turistiky v nabídce svých služeb. 

Současný stav "církevní turistiky"

Základním rysem současného stavu církevní turistiky je, podle víceletých zkušeností izolovanost, nahodilost a nezájem o spolupráci na vytváření jednotného image České republiky. Tento jev se samozřejmě netýká jen církevní turistiky. Stejný problém vnímá a dokládá i Ministerstvo pro místní rozvoj ve vyhodnocení koncepce cestovního ruchu, které loni vzala na vědomí vláda. Jedná se o nepochopení samotné podstaty přístupu k sektoru cestovního ruchu. Česká republika se nachází v tržním prostředí. I v cestovním ruchu je nutné usilovat o svého zákazníka. Pouze propagovat území a památky, vydávat propagační letáky je přece jen málo. MAGNI chce v souvislosti se záměry MMR otevřít cestu ke změně v koordinaci systému propagace a rozvoje cestovního ruchu. Spolupráce a partnerství mezi veřejnoprávními a podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu nejsou v současnosti adekvátně rozvinuty.

Do cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví byly investovány z prostředků fondů EU od roku 2004, zejména v letech 2007–13, značné finanční prostředky v řádech miliard korun. Jejich cílem byla podpora „Konkurenceschopné české ekonomiky“ prostřednictvím priority „Rozvoj udržitelného cestovního ruchu“. Cílem projektu bylo zaměření se na zvýšení podílu cestovního ruchu v ekonomice jednotlivých regionů i ČR jako celku.


tabulka: Vybrané projektové indikátory oblasti "cestovní ruch"

Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závezek příjemce Dosažená hodnota
413315 Počet zavedených standardů služeb cestovního ruchu Počet 0 10 0 0
410302 Počet vytvořených marketingových produktů pro cestovní ruch Počet produktů 0 20 21 10
410401 Počet zregenerovaných nemovitých kulturních památek Počet 0 70 74 5
632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů 0 132 213 122
520212
CORE 35
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet míst 0 1 828 2 585 1 007,1
630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekontruovaných lůžek celkem Počet 0 10 050 10 712 6 144
Zdroj: MSC2007 = 4.7.2012V nabídce produktů církevní turistiky je tak díky nedávným investicím možné využít nově přidané hodnoty pro návštěvníky. 74 kulturních památek, z nichž mnohé spadají do kategorie památek sakrálních, jako například židovské památky, bylo rekonstruováno a revitalizováno. MAGNI sestavuje svůj program aktivit v roce 2013 s přihlédnutím k těmto investicím. Regionální operační programy by měly umožnit opravy a rekonstrukce minimálně u 213 objektů. V uplynulém období došlo také ke značným investicím do oblasti ubytovacích kapacit. 


Přáním pracovníků agentury Helptour, jako nositele národní značky církevní turistiky MAGNI | Cesty s příběhem, je, aby setkání účastníků II. workshopu církevní turistiky bylo předělem, který umožní přejít od dílčích projektů ke konkrétním nabídkám produktů, které představí Českou republiku jako destinaci, již se vyplatí navštívit a poznávat jak domácím, tak i zahraničním turistům. Rok výročí Cyrila a Metoděje je k tomu dobrou příležitostí a výzvou.


Reportáž Českého rozhlasu - http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/krestanskytydenik/_zprava/veletrh-regiontour-se-zabyva-i-cirkevni-turistikou--1163928
 

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour