Nečekaný zájem průvodců o školení Česká reformace

Na základě  neočekávaného zájmu ze strany průvodců o získání odborných informací týkající se tématu církevních dějin a křesťanství vnímáme změnu na trhu jako skokovou a těší nás, že po pětiletém úsilí o vytvoření značky MAGNI dochází k zájmu o tento segment poznávacího cestovního ruchu. Důvodů pro změnu může být celá řada.


 
 

Na základě  neočekávaného zájmu ze strany průvodců o získání odborných informací týkající se tématu církevních dějin a křesťanství vnímáme změnu na trhu jako skokovou a těší nás, že po pětiletém úsilí o vytvoření značky MAGNI dochází k zájmu o tento segment poznávacího cestovního ruchu. Důvodů pro změnu může být celá řada.

Není to tak dlouho, kdy ministr pro místní rozvoj Jankovský po konání veletrhu v Brně v roce 2012 sdělil, že potenciál církevní turistiky u nás není. Uplynuly dva roky a je to možná jinak. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Přesto se ukazuje, že je zásadní výzvou všem aktérům působícich v cestovním ruchu využít synergií vyplývajících z přijaté  Koncepce cestovniho ruchu přijatá vládou na období 2014 - 20. HelpTour své střednědobé vize odvíjí od této národní střednědobé strategie a očekává že úkoly, na jejichž realizaci se podílí subjekty státní správy, regionálních a místních samospráv a privátního a neziskového sektoru v cestovním ruchu se promítnou do reálných výsledků. Jak se ukázalo, zatím spíše  jako "záblesk" nejpíš existuje zájem o odbornost průvodců. 

Je však s podivem, že v čele změny není Asociace průvodců, jak jsme očekávali. Z jejich strany nebyl žádný signál, který by ukázal, že bude nutné více než polovinu zájemců o kurz odmítnout z důvodu převyšující poptávky. I z toho důvodu je celá řada odmítnutých rozladěna. Mrzí nás to a je naší snahou s tímto nově získaným faktem počítat v dalších plánovaných aktivitách MAGNI. 
 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour